Запослени

 

 • Управа школе

  Редни бројПрезиме и имеПосао који обавља
  1.Сања СтјепановићДиректор
  2.Весна Војкан Руководилац рачуноводства
  3.Гордана Миливојевић Секретар школе
 • Стручна служба

  Редни бројПрезиме и имеПосао који обавља
  1.Злата Хекићшколски психолог
  2.Сандра АнтићБиблиотекар
 • Списак наставног особља у првом циклусу

  Списак наставног особља у првом циклусу

  Редни број Презиме и име наставникаПосао који обављаШкола (подручно одељење)
  1.Радица Журкић Наставник разредне наставе Рановац
  2.Јелена АлексићПрофесор разредне наставе Рановац
  3.Маријана Модрлановић Професор разредне наставе Рановац
  4.Драгиша Војиновић Наставник разредне наставе Рановац
  5.Милан Кецић Професор разредне наставе Кладурово
  6.Марија Радисављевић Професор разредне наставе Кладурово
  7.Владица Ђорђевић Наставник разредне наставе Манастирица
  8.Гордана ЂорђевићНаставник разредне наставе Манастирица
 • Списак наставног особља у другом циклусу

  Списак наставног особља у другом циклусу

  Редни бројИме и презиме наставникаПосао који обавља
  1.Јован Ивковић Наставник српског језика
  2.Бошко Гргић Наставник физичког васпитања
  3.Зорица МилошевићНаставник географије
  4.Мирјана Лукић Наставник биологије
  5.Иво Ђорђевић Наставник хемије
  6.Јелена ТрујићНаставник ликовне културе
  7.Зоран Тодоровић Наставник музичке културе
  8.Марко Благојевић Наставник биологије
  9.Ненад Живковић Вероучитељ
  10.Ива Марковић Наставник енглеског језика
  11.Иван ГрујинНаставник техничког и информатичког образовања
  12.Драгана Животић Наставник немачког језика
  13.Драган Милошевић Наставник историје
  14.Марина ЈанковићНаставник енглеског језика
  15.Наташа БотићНаставник физике
  16.Александар ТраиловићНаставник информатике и рачунарства
  17.Зоран МартиновићТехника и технологија
  18.Крсто Маслеша Наставник математике и информатике и рачунарства
  19.Јасмина ЂорђевићНаставник грађанског васпитања и СНА
 • Списак запослених који спадају у ваннаставно особље

  Списак запослених који спадају у ваннаставно особље

  Редни бројПрезиме и имеПосао који обавља
  1.Љутица Радовановић Домар школе
  2.Александар
  Колеровић
  Ложач
  3.Саша Секулић Домар школе
  4.Милена Симић Спремачица
  5.Снежана Тафлага Спремачица
  6.Ирена Костић Куварица
  7.Татјана КолеровићСпремачица
  8.Сунчица Радовановић Спремачица
  9.Татјана КокорићСпремачица