План коришћења школског простора

Простор

Активности

Време реализације

Одговорна лица

Приземље

Редовна настава V1, VI2, VII1, VIII1 и предшколски програм

Током целе школске године

Дежурни наставници

Први спрат

Редовна настава I1, II1, III, VI1, стручна служба

Током целе школске године

Дежурни наставници

Спортска сала

Настава физичког

Током целе школске године

Бошко Гргић, наставник физичког васпитања

Други спрат

IV1, Научни клуб, информатички кабинет, кабинет за природне науке, библиотека/медијатека

Током целе школске године

Дежурни наставници


⇒ план коришћења наставних средстава – наставници ће вршити договоре за коришћење наставних средстава, доком текуће недеље планираће се коришћење наставних средстава за наредну недељу.