Распоред часова (први циклус)

РАСПОРЕДИ ЧАСОВА ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ ЦИКЛУСА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21 ГОДИНУ

Распоред часова - Рановац I разред (школска 2021/22)

     

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Математика

Физичко и здравствено васпитање

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Физичко и здравствено васпитање

Математика

Српски језик

Свет око нас

Српски језик

Српски језик

Енглески језик

Свет око нас

Музичка култура

Енглески језик

Дигитални свет

Ликовна култура

Физичко и здравствено васпитање

ЧОС

Верска настава

Ваннаставне активности

Допунска настава

Преузми распоред у ПДФ формату

Распоред часова - Рановац II разред (школска 2021/22)

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Енглески језик

Математика

Енглески језик

Математика

Свет око нас

Српски језик

Свет око нас

Српски језик

Ликовна култура

Дигитални свет

Верска настава

Физичко и здравствено васпитање

Музичка култура

Ликовна култура

ЧОС

Физичко и здравствено васпитање

Допунска настава

Ваннаставне активности

Физичко и здравствено васпитање

Преузми распоред у ПДФ формату

Распоред часова - Рановац III разред (школска 2021/22)

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Српски језик

Математика

Природа и друштво

Енглески језик

Математика

Математика

Српски језик

Математика

Физичко и здравствено васпитање

Српски језик

Природа и друштво

Енглески језик

Српски језик

Математика

Физичко и здравствено васпитање

ЧОС

Музичка култура

Ваннаставне активности

Српски језик

Ликовна култура

Верска настава

Пројектна настава

Физичко и здравствено васпитање

Допунска настава

Ликовна култура

Преузми распоред у ПДФ формату

Распоред часова - Рановац IV разред (школска 2021/22)

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Физичко и здраствено васпитање

Физичко и здраствено васпитање

Математика

Физичко и здраствено васпитање

Природа и друштво

Математика

Природа и друштво

Ваннаставне активности

Музичка култура

Енглески језик

Ликовна Култура

Грађанско васпитање/Верска настава

ЧОС

Допунска/Додатна Настава

Пројектна настава

Ликовна Култура

Преузми распоред у ПДФ формату

Распоред часова - Манастирица I разред (школска 2021/22)

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Српски језик

Верска настава

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

Математика

Математика

Математика

Енглески језик

Математика

Свет око нас

Српски језик

Свет око нас

Математика

Ликовна култура

Физичко и здравствено васпитање

Музичка култура

Физичко и здравствено васпитање

Српски језик

Дигитални свет

Ваннаставне активности ДТХСКА

Допунска настава

ЧОС

Физичко и здравствено васпитање

Преузми распоред у ПДФ формату

Распоред часова - Манастирица II разред (школска 2021/22)

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Српски језик

Математика

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

Математика

Верска настава

Математика

Енглески језик

Математика

Свет око нас

Српски језик

Свет око нас

Математика

Ликовна култура

Физичко и здравствено васпитање

Музичка култура

Физичко и здравствено васпитање

Српски језик

Ликовна култура

Ваннаставне активности ДТХСКА

Допунска настава

ЧОС

Физичко и здравствено васпитање

Дигитални свет

Преузми распоред у ПДФ формату

Распоред часова - Манастирица III разред (школска 2021/22)

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Математика

Верска настава

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Математика

Српски језик

Природа и друштво

Математика

Природа и друштво

Енглески језик

Пројектна настава

Физичко и здравствено васпитање

Музичка култура

Физичко и здравствено васпитање

Енглески језик

Ликовна култура

Ваннаставне активности ДТХСКА

Допунска настава/Додатна настава из математике

ЧОС

Физичко и здравствено васпитање

Ликова култура

Допунска настава из енглеског језика

Преузми распоред у ПДФ формату

Распоред часова - Манастирица IV разред (школска 2021/22)

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Математика

Српски језик

Математика

Енглески језик

Математика

Српски језик

Верска настава

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

Природа и друштво

Математика

Природа и друштво

Српски језик

Пројектна настава

Физичко и здравствено васпитање

Музичка култура

Физичко и здравствено васпитање

Математика

Ликовна култура

Ваннаставне активности ДТХСКА

Допунска настава/Додатна настава из математике

ЧОС

Физичко и здравствено васпитање

Ликова култура

Допунска настава из енглеског језика

Преузми распоред у ПДФ формату

Распоред часова - Кладурово I разред (школска 2021/22)

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

Математика

Српски језик

Верска настава

Енглески језик

Математика

Српски језик

Математика

Математика

Математика

Ликовна култура

Свет око нас

Музичка култура

Свет око нас

Српски језик

Ваннаставне активности

Дигитални свет

Физичко и здравствено васпитање

Физичко и здравствено васпитање

Допунска настава

Физичко и здравствено васпитање

Час одељенског старешине

Преузми распоред у ПДФ формату

Распоред часова - Кладурово II разред (школска 2021/22)

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 

Верска настава

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Математика

Енглески језик

Ликовна култура

Свет око нас

Музичка култура

Свет око нас

Енглески језик

Ликовна култура

Дигитални свет

Физичко и здравствено вапитање

Физичко и здравствено вапитање

Допунска настава

Ваннаставне активности

Физичко и здравствено вапитање

Час одељенског старешине

Преузми распоред у ПДФ формату

Распоред часова - Кладурово III разред (школска 2021/22)

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Математика

Енглески језик

Математика

Српски језик

Математика

Верска настава

Енглески језик

Српски језик

Математика

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Ликовна култура

Природа и друштво

Музичка култура

Природа и друштво

Математика

Ликовна култура

Пројектна настава

Физичко и здравствено васпитање

Физичко и здравствено васпитање

Допунска настава/Додатна настава

Ваннаставне активности

Физичко и здравствено васпитање

Час одељенског старешине

Преузми распоред у ПДФ формату

Распоред часова - Кладурово IV разред (школска 2021/22)

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Верска настава

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Математика

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Српски језик

Енглески језик

Ликовна култура

Природа и друштво

Музичка култура

Природа и друштво

Енглески језик

Ликовна култура

Пројектна настава

Физичко и здравствено васпитање

Физичко и здравствено васпитање

Допунска настава/додатна настава

Ваннаставне активности

Физичко и здравствено васпитање

Час одељенског старешине

Преузми распоред у ПДФ формату

ИДИ НА ВРХ СТРАНИЦЕ