Распоред часова (први циклус)

РАСПОРЕДИ ЧАСОВА ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ ЦИКЛУСА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21 ГОДИНУ

Распоред часова - Рановац I разред (школска 2023/24)

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Српски језик

Физичко васпитање

Физичко васпитање

Енглески језик

Физичко васпитање

Математика

Математика

Српски језик

Свет око нас

Српски језик

Музичка култура

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Енглески језик

Свет око нас

Дигитални свет

Математика

Верска настава

ЧОС

Допунска настава

Ваннаставне активности

Ликовна култура

Преузми распоред у ПДФ формату

Распоред часова - Рановац II разред (школска 2023/24)

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Енглески језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Српски језик

Музичка култура

Физичко васпитање

Енглески језик

Свет око нас

Грађанско васпитање

Дигитални свет

Свет око нас

Ликовна култура

Физичко васпитање

ЧОС

Физичко васпитање

Ваннаставне активности

Ликовна култура

Допунска настава

Преузми распоред у ПДФ формату

Распоред часова - Рановац III разред (школска 2022/23)

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Енглески језик

Физичко васпитање

Енглески језик

Природа и друштво

Ликовна култура

Српски језик

Математика

Музичка култура

Ваннаставне активности

Ликовна култура

Природа и друштво

Дигитални свет

ЧОС

Допунска/додатна настава

Физичко васпитање

Физичко васпитање

Верска настава

Преузми распоред у ПДФ формату

Распоред часова - Рановац IV разред (школска 2022/23)

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Физичко и здравствено васпитање

Математика

Физичко и здраствено васпитање

Енглески језик

Физичко и здраствено васпитање

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Природа и друштво

Математика

Српски језик

Математика

Енглески језик

Музичка култура

Верска настава

Природа и друштво

Ликовна Култура

ЧОС

Пројектна настава

Ваннаставне активности

Допунска и додатна настава

Ликовна Култура

Преузми распоред у ПДФ формату

Распоред часова - Манастирица I разред (школска 2022/23)

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Српски језик

Математика

Верска настава

Енглески језик

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Енглески језик

Математика

Свет око нас

Музичка култура

Српски језик

Српски језик

Дигитални свет

Физичко и здравствено васпитање

Физичко и здравствено васпитање

Свет око нас

Математика

Ликовна култура

Ваннаставне активности ДТХСКА

Допунска настава

ЧОС

Физичко и здравствено васпитање

Преузми распоред у ПДФ формату

Распоред часова - Манастирица - комбиновано одељење II/IV разред (школска 2022/23)

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Верска настава

Српски језик

Математика

Свет око нас / Природа и друштво

Музичка култура

Математика

Енглески језик

Ликовна култура

Физичко и здравствено васпитање

Физичко и здравствено васпитање

Свет око нас / Природа и друштво

Енглески језик

Ликовна култура

ДТХСКА

Допунска настава / Додатна настава

ЧОС

Физичко и здравствено васпитање

Дигитални свет / Пројектна настава

Преузми распоред у ПДФ формату

Распоред часова - Манастирица III разред (школска 2022/23)

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Математика

Српски језик

Верска настава

Енглески јези

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Енглески јези

Српски језик

Природа и друштво

Музичка култура

Математика

Математика

Дигитални свет

Физичко и здравствено васпитање

Физичко и здравствено васпитање

Природа и друштво

Српски језик

Ликовна култура

Ваннаставне активности

Допунска настава/Додатна настава из математике

ЧОС

Физичко и здравствено васпитање

Ликова култура

Допунска настава из енглеског језика

Преузми распоред у ПДФ формату

Распоред часова - Кладурово I разред (школска 2022/23)

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Верска настава

Свет око нас

Енглески језик

Ликовна култура

Свет око нас

Математика

Музичка култура

Енглески језик

Допунски час/Додатна настава

Физичко васпитање

Дигитални свет

Физичко васпитање

Физичко васпитање

Ваннаставне активности

Час одељенске заједнице

Преузми распоред у ПДФ формату

Распоред часова - Кладурово II разред (школска 2021/22)

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Верска настава

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Математика

Енглески језик

Ликовна култура

Свет око нас

Музичка култура

Свет око нас

Енглески језик

Ликовна култура

Дигитални свет

Физичко и здравствено вапитање

Физичко и здравствено вапитање

Допунска настава

Ваннаставне активности

Физичко и здравствено вапитање

Час одељенског старешине

Преузми распоред у ПДФ формату

Распоред часова - Кладурово III разред (школска 2021/22)

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Математика

Енглески језик

Математика

Српски језик

Математика

Верска настава

Енглески језик

Српски језик

Математика

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Ликовна култура

Природа и друштво

Музичка култура

Природа и друштво

Математика

Ликовна култура

Пројектна настава

Физичко и здравствено васпитање

Физичко и здравствено васпитање

Допунска настава/Додатна настава

Ваннаставне активности

Физичко и здравствено васпитање

Час одељенског старешине

Преузми распоред у ПДФ формату

Распоред часова - Кладурово IV разред (школска 2021/22)

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Верска настава

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Математика

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Српски језик

Енглески језик

Ликовна култура

Природа и друштво

Музичка култура

Природа и друштво

Енглески језик

Ликовна култура

Пројектна настава

Физичко и здравствено васпитање

Физичко и здравствено васпитање

Допунска настава/додатна настава

Ваннаставне активности

Физичко и здравствено васпитање

Час одељенског старешине

Преузми распоред у ПДФ формату

ИДИ НА ВРХ СТРАНИЦЕ