Локација

Географске одлике и локација
ОПИС ГЕОГРАФСКЕ ЛОКАЦИЈЕ

Село Рановац  налази се 12 km североисточно од Петровца на Млави. У геоморфолошком смислу припада Перипанонској Србији односно обалсти Млава.

Површина сеоског атара износи 6713 ha  што га чини највећим насељем  у општини Петровац на Млави.  На  величину  насеља  указује и податак да се граничи са 7 насеља петровачке и 4 насеља кучевачке општине. Кроз село пролази асфалтни пут   Петровац на Млави -Кнежица-Рановац који даље води ка насељима општине  Мало Црниће и Кучево.

Надморска висина центра села  је 150 m,  док  се околна брада простиру   у највећој мери у висинској зони 150-350 m.  Најпознатија   узвишења  су :   Црни врх (Лалина чука 445 m), а  мањи висови  су Млашњаков Чукар (370 m), Огрез ( 303 m), Петрже (334 m) и др.

Кроз село протиче река Витовница, десна притока реке Млаве.  Осим бројних потока који се уливају у реку Витовницу, насеље обилује изворима међу којима се истичу Фнтна Слањенцилор, Фнтна лу Башчиј, Фнтна лу скола, Фнтна лу Заријоњ, Фнтна лу Петржа, Фнтна Јерк и  Фнтна лу Јкоб.

Са 1559 становника, према попису из 2011. године,   друго је насеље у општини, одмах после Великог Лаола.   Становништво села је влашко, пореклом из Ердеља, Влашке, Црне реке, Баната, Тимочке Крајне, Шумадије, Ресаве и Мораве. Осамдесетих година 20. века започеле су интезивније миграције  у земље западне и средње Европе. Као последица долази до опадања броја становника  и промена у старосној  структури  становништва.

Припада насељима разбијеног типа. Куће су расуте по целом атару  са нешто већим бројем  у  средини села поред реке Витовнице.  Обједињује велики број целина као што су: Бачева, Бољетин, Брезовица, Црни врх, Црвени поток, Доња и Горња Кршка река, Огрез, Птрже, Рановац село, Велика и Мала Слана, Велики поток и Зебац.

У прошлости  су  овде експлоатисане различите врсте угља.  Стари  угљенокопи су Рановац Караула,  затим  Борогин поток и Беле  воде. Сада се становништво највећим делом бави пољопривредом.

Село има цркву Св. Петра и Павла, осморазредну школу, Дом културе, здравствену амбуланту, апотеку, пошту, ветеринарску станицу, пољопривредне апотеке,  дестилерију за производњу ракије и продавнице.

Рановац  представља гравитационо средиште за два насеља и то су Кладурово и Манастирица.


РАНОВАЦ НА ГУГЛ МАПАМА