Распоред часова (старији разреди)

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22 ГОДИНУ

Непосредна настава


Преузми распоред часова у excel формату


РАСПОРЕДИ ЧАСОВА ПО РАЗРЕДИМА


Распоред часова - V/1 (школска 2021/22)

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Математика

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Музичка култура

Техника и технологија

Српски језик и књижевност

Физичко и здравствено васпитање

СНА / Цртање, сликање, вајање

Музичка култура

Техника и технологија

Немачки језик

Информатика

Математика

Историја

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Ликовна култура

Биологија

Географија

Математика

Физичко и здравствено васпитање

Ликовна култура

Биологија

Српски језик и књижевност

Немачки језик

ОФА/Обавезне физичке активности

ЧОС / Час одељенског старешине

Српски језик и књижевност

Математика

Грађанско васпитање/Православни катихизис

Преузми распоред за пети разред у ПДФ формату

Распоред часова - VI/1 (школска 2021/22)

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Немачки језик

Физичко васпитање

Математика

Српски језик

Математика

Физика

Математика

Српски језик

Географија

Немачки језик

Енглески језик

Српски језик

Ликовна култура

Историја

Математика

Физичко васпитање

Информатика

Биологија

Математика

Физика

Техника и технологија

Историја

Биологија

Музичко

Енглески језик

ОФА

Верска настава

Слободне наставне активности

Географија

Грађанско васпитање

Преузми распоред за пети разред у ПДФ формату

Распоред часова - VI/2 (школска 2021/22)

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Физичко и здравствено васпитање

Математика

Биологија

Физичко васпитање

Српски језик

Енглески језик

Ликовна култура

Биологија

Географија

Информатика

Физика

Српски језик

Српски језик

Математика

Техника и технологија

Математика

Историја

Математика

Историја

Техника и технологија

Немачки језик

Слободне наставне активности

Немачки језик

Музичка култура

Енглески језик

Српски језик

ЧОС

ОФА

Географија

Грађанско васпитање/Верска настава

Физика

Преузми распоред за пети разред у ПДФ формату

Распоред часова - VII/1 (школска 2021/22)

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Немачки језик

Ликовно

Српски

Математика

Немачки језик

Физичко

Математика

Техника и технологија

Хемија

Географија

Српски језик

Физичко

Техника и технологија

Физичко

Математика

Физика

Информатика

Енглески језик

Српски језик

Енглески језик

Математика

Историја

Биологија

Географија

Српски језик

Хемија

Ликовно (слободне активности)

Биологија

Музичко

Физика

Грађанско васпитање

Верска настава

Историја

Преузми распоред за пети разред у ПДФ формату

Распоред часова - VIII/1 (школска 2021/22)

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Физика

Информатичко и рачунарство (А група)

Математика

Хемија

Математика

Немачки језик

Историја

Српски језик и књижевност

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Цртање, сликање, вајање

Ликовна култура

Биологија

Географија

Немачки језик

Физичко и здравствено васпитање

Српски језик и књижевност

Биологија

Физичко и здравствено васпитање

Географија

Хемија

Математика

Енглески језик

Математика

Физика

Верска настава

Физичко и здравствено васпитање

Теника и технологија (А и Б група)

Историја

Српски језик и књижевност

ЧОС

Информатичко и рачунарство (Б група)

Теника и технологија (А и Б група)

Музичка култура

Преузми распоред за осми разред у ПДФ формату

ИДИ НА ВРХ СТРАНИЦЕ