Еко-школа „Зелена нит”

Међународни програм Еко-школе представља допуну и додатну вредност редовног наставног програма образовних институција које су опредељене да ђаке уче одговорном управљању отпадом, уштеди енергије и воде, заштити биљака и животиња, одговорном поступању новцем и ресурсима. Подручно одељење у селу Кладурову је од 05.05.2017. укључено у међународни програм Еко-школе. Након испуњења Еко-школских корака према међународном програму стекли смо услов за добијање статуса Еко школе.

Дана 8.10.2018. у Горњем Милановцу на годишњој конференцији екошколских координатора добили смо зелену заставу и стекли статус Еко школе. Еко- школа носи назив „Зелена нит”. Лого Еко-школе урадили су ученици на часовима слободних активности а „Еко кодекс” сачинили смо са ученицима на часу одељенске заједнице.Еко школа „Зелена ни” је прва сеоска школа у Србији. Еко школа има добру сарадњу са локалном заједницом, матичном школом и другим подручним одељењем. Сваке еко школске године у мају месецу организује се Еко дан где учествују ученици матичне школе и подручног одељења. Остварена је сарадња са библотеком„Ђура Јакшић”, Петровац где су реализоване радионице са ученицима школе „Бата Булић” из Петровца. Од 2018. учествовали смо у пројектим „Еко-пакет” „Свака лименка се рачуна” и „Енергетска ефикасност” и другим наградним конкурсима.


Чувамо природу-природа чува нас

Природа је наш учитељ