Мећународна студија о учењу и подучавању (ТАЛИС)

ТАЛИС спроводи Организација за економску сарадњу и развој (ОЕЦД). Србија, заједно са више од 50 других земаља учествује у овом истраживању.

Мећународна студија о учењу и подучавању (ТАЛИС) је прво међународно истраживање ОЕЦД-а које се фокусира на учење и услове у којима раде наставници у школама. Ово истраживање пружа прилику наставницима и директорима да дају свој допринос анализи образовања и развоју образовне политике у кључним областима. Циљ ове студије је представљање различите образовне праксе у свим земљама учесницама.


Овде можете преузети брошуру пројекта