Дигитална школа

Дигитална школа је пројекат  који је реализовало Министарство  телекомуникација при чему је школа опремљена са 15 компјутера који се налазе у медијатеци и на којима се реализује настава из предмета од играчке до рачунара, рачунарство и информатика, техничко и информатичко образовање, математика…

2014-01-29_202533